vilex

Строителство

Фирма „Платеник” е специализирана в строителството на жилищни и промишлени сгради.

Разполага с високо квалифициран екип в грубото строителство и довършителните строителни дейности. Ръководството на „Платеник” заедно с всички свои служители гарантира качеството на строително-монтажните работи в съответствие с изискванията на инвеститори, проектанти, възложители и клиенти, при строго спазване на действащите нормативни изисквания в България.

vilex
vilex
vilex