vilex

Хидроизолация на покриви и основи с PVC мембрана

Ново поколение на хидроизолационни мембрани, с много повече предимства, са синтетичните PVC хидроизолационни мембрани. Те намират широко приложение в хидроизолационните системи за гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, както при изграждане на нови обекти, така и при ремонт на съществуващи обекти. Синтетичните хидроизолации се характеризират с технологичен и бърз монтаж, отлични механични свойства, които изразяват високата им устойчивост във времеви аспект.

Хидроизолацията в основи осигурява защита от вредното въздействие на повърхностните и подпочвени води, които разрушават конструкцията и предизвикват течове.

Хидроизолацията може да бъдe изпълнена с битумна или синтетична мембрана.

vilex
vilex
vilex

Инжекционни технологии се използват за спиране на течове на резервоари, основи на сгради и др.

По време на изграждане или при експлоатация на всякакъв тип сгради могат да се появяват течове и пукнатини. Инжекционните методи много често са единствените решения на проблема, защото чрез тях могат да се избегнат и бъдещи повреди на основи и други важни конструкции в сградите.

Изолирането на големи площи в съществуващи сгради и съоръжения без хидроизолационна мембрана, компрометирана такава, или уплътняването на дилатационни фуги, много често представлява сложен процес. Алтернативното решение в такива случаи е  използването на т.нар. инжекционни технологии. Чрез пробиване на отвори в самата конструкция се достига до обратния насип, където се инжектира хидроструктурната смола, която формира еластична хидроизолационна мембрана.

Инжекционните технологии се използват за хидроизолиране на сгради и съоръжения, за спиране на течове чрез инжектиране с еластомерни смоли на напукани стоманобетонни конструкции или в основи и фундаменти на сгради (като подземни гаражи, мазета) при компрометирана или въобще при липса на хидроизолация в основите.